Leerkring/Intervisie

Procesbegeleider Levend Leren Kring/ Intervisiegroep

Zoeken jullie een procesbegeleider Levend Leren groep (Leerkring) of een intervisiegroep? Iemand die jullie verder brengt? Wil je nog meer uit jezelf en elkaar halen? Hierna kun je lezen wat ik bedoel met een Leerkring en wat het verschil is met intervisie. Het heeft vooral te maken met de structuur, dynamiek en manier van verbinden.

Van, met en aan elkaar leren

leren in verbinding

Sinds mijn opleiding Hoger Management Gezondheidszorg (1992), heb ik regelmatig deelgenomen aan verschillende intervisie- leer- en supervisiegroepen. Het inspireert me om met anderen te leren. Het brengt mij verder. Ik heb dan gelegenheid om thema’s bij mezelf uit te werken en verder te ontwikkelen. Ik ervaar het als een waardevolle aanvulling op de opleidingen en cursussen die ik heb gevolgd. Op mijn beurt begeleid ik al enige jaren zelf leer- en intervisiegroepen. Ik ervaar het als zeer inspirerend om met elkaar een leerproces in te gaan en elkaar verder te brengen.

Levend Leren

In een Leerkring kun je op een andere, meer verdiepende manier professionaliseren en kwaliteit verbeteren. Je leert van, met en aan elkaar. Alle deelnemers verbinden zich aan de door hen zelf gekozen thema’s. Het aantal thema’s is afhankelijk van de lengte van de bijeenkomst en de grootte van de groep. Ook is de hoeveel beschikbare tijd natuurlijk van invloed hierop. In de praktijk zijn het vaak één of twee thema’s.

Hoe het werkt?

In de startronde brengt ieder kort in wat er leeft en wat aandacht vraagt. Je kunt denken aan thema’s als verantwoordelijkheid, niet los kunnen laten, onzekerheid, balans werk en privé, etc. In het leerproces is continue aandacht voor het aansluiten op het eigenaarschap van de ander en het in verbinding zijn met die van jou. De praktische inhoud van een casus wordt nauwelijks in detail uitgediept.

Leerkring

Deelnemers

Deze dynamische kring kan bestaan uit:

  • Collega’s binnen dezelfde afdeling;
  • Een samenstelling van verschillende disciplines;
  • Collega’s van andere afdelingen binnen of buiten de organisatie;
  • Partners waar je mee samenwerkt.

Proces(begeleiding)

Het verloop van de Levend Leren Kring gaat zoals het gaat. Ik breng als procesleider structuur aan, bied ruimte en veiligheid. Bovendien stimuleer ik het doorvragen, uit het adviseren te blijven en de ander tot eigen oplossingen te laten komen. Wanneer je het leiderschapsmodel en de wijze van themagericht werken onder de knie hebt, kan de bijeenkomst meer organisch verlopen.

Opbrengst

Wellicht is na verloop van tijd een procesleider niet meer nodig. Wanneer je vertrouwt in dat wat ontstaat, brengt het jullie allemaal in verbinding verder. Niet praten óver de cliënt/ collega (‘s), maar verdieping brengen in gerelateerde thematiek. Niet in de allerlaatste plaats, komt dit meerdere cliënten ten goede en niet alleen die ene, waar je op dat moment misschien mee ‘worstelt’.

Grootte van de groep: minimaal 5 en maximaal ca. 12 deelnemers. Dit is mede afhankelijk van de gevoelde veiligheid en de keuze van de groep. Andere belangrijke factoren zijn de ontwikkelingsfase van de groep en het ingespeeld zijn op elkaar.

Intervisie

Een intervisiebijeenkomst verloopt via een vaste structuur. Het is een georganiseerd gesprek tussen jullie die werkzaam/in opleiding zijn binnen hetzelfde vakgebied. Vaak bestaat de kring uit personen/collega’s met vergelijkbare functies. Onderwerpen van gesprek zijn de verrichte activiteiten/casuïstiek en de daarbij voorkomende kwesties. Het doel is dat de deskundigheid van jullie wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Grootte van de groep: 4 tot 6 deelnemers

Combinatie leren

In overleg kan er uiteraard een combinatie worden gemaakt met intervisie en de Leerkring werkwijze. Het is mogelijk dat er iets dieper wordt geraakt in een leerbijeenkomst. Het is altijd mogelijk om naar individuele coaching of begeleiding te vragen.

Voel je welkom om me een keer uit te nodigen voor een ‘proef bijeenkomst van 1,5 uur’. Zo kunnen jullie vrijblijvend ondervinden hoe het is om met mij te werken.