Over

Aansluiten bij dat wat is, in vertrouwen

Ik speel in en stem af op wat de veranderende maatschappij vandaag de dag vraagt van organisaties en hun medewerkers. Samen doen op basis van vertrouwen, verbinding in plaats van uitsluiting en het eigenaarschap laten bij degene die de vraag heeft, zijn hierbij voor mij belangrijke waarden.

Deskundigheid

Na zo’n twintig jaar werkzaam te zijn geweest in de ziekenhuiswereld, besloot ik als Zzp’er aan de slag te gaan. Mijn toenmalige baan verviel vanwege een reorganisatie. Mijn ervaring in zowel de uitvoering, in het management en op beleidsmatig vlak, komt mij nog steeds hierbij goed van pas.

De 4-jarige psychosociale opleiding Coaching en Counseling gaf mij een rijk gevulde gereedschapskist om binnen organisaties met teams en individuele medewerkers te werken aan een gezond werkklimaat. Sindsdien houd ik mezelf scherp door regelmatig aan workshops en congressen deel te nemen. Verschillende trainingen en cursussen, hebben mij geholpen om mijn manier van werken te verdiepen. Een Masterclass Systemisch Coachen en verschillende familie- en organisatieopstellingen hebben mij op het pad gezet van het systemisch werken. Het blijven deelnemen aan intervisiegroepen, biedt ook mij de gelegenheid om te leren in de dynamiek van verschillende groepen.

Inspiratiebronnen

samen doen - vertrouwen - verbinding

Ik ben geïnspireerd geraakt door het model van de Thema gecentreerde Interactie (Ruth Cohn/ Ivo Callens). De componenten ik, wij, het thema (of doel) en de omgeving vormen met elkaar een dynamisch geheel. Hierbij is het altijd weer de kunst om daarin een balans te vinden. Ik heb er een training in gevolgd, waarna dit leiderschapsmodel tot nu toe in mijn procesbegeleiding meereist. Zingevingskwaliteiten als Aanvaarding, Verlangen, Hoop, Vertrouwen, Loslaten, Liefde en Willen als stappen van inspiratie, zijn onlosmakelijk met elk veranderingsproces verbonden. (Pulsar Academie; Opleiding tot Veranderingsdeskundige). Dit zijn voor mij dus belangrijke reisgenoten en aandachtspunten.

Hoe ik verder wil gaan

De laatste jaren ontmoet ik veel rouw, overleefgedrag, onveiligheid en verdriet in organisaties en in mijn privéomgeving. Ook het ziekteverzuim neemt op sommige plekken schrikbarend toe. Daarom besloot ik eind 2019 te starten met de opleiding Lichaamsgericht Trauma Therapie bij Centrum Puur. Hiermee verdiep en verfijn ik nog meer mijn herstel- en systemisch gerichte manier van begeleiden. Ik wil heel graag mensen (meer) in verbinding brengen met zichzelf. Daar waar o.a. angst, verdriet, onveiligheid, overleven, lichamelijke klachten en boosheid de unieke kwaliteiten overrulen en overspoelen. Helaas maar al te vaak van negatieve invloed op verbinding, vertrouwen, werkplezier, welzijn en plezier in het leven.