Toe aan een nieuwe fase in het team?

Jullie willen het team naar een hoger plan brengen? Jullie zijn een team dat elkaar al aardig lang kent. Soms komt er een nieuwe collega bij, soms gaat er iemand weg of er komt een nieuwe manager/directeur. Het is dan weer even wennen, maar op zich loopt het dan wel weer.

Maatschappelijke en of politieke veranderingen, andere behoeften/verwachtingen van cliënten, een vernieuwde visie van de organisatie e.d. vragen er om dat je als team inspeelt op deze ontwikkelingen, als team verder groeit en gedrag bijstelt. Kortom een (regelmatig) terugkerende omgevingssituatie als aanleiding om het team te ontwikkelen naar een nieuwe fase waarin de teamleden zelf het eigen plan daar in maken en er met elkaar over in gesprek gaan.

Resultaat

Het team is ingespeeld op de nieuwe situatie en sluit aan bij dát wat nodig is. Jullie hebben met elkaar gesproken over wat de omgeving van jullie team vraagt, zodat het doel helder is waar jullie naar toe willen en soms ook naar toe moeten werken. Aan de hand hiervan hebben jullie besloten welke kwaliteiten jullie willen behouden en nog goed passen in de nieuwe situatie. Bewust hebben jullie afscheid genomen van dat wat niet meer past, hoe pijnlijk dat misschien ook was. Jullie hebben vastgesteld welke waarden, nieuw gedrag, vaardigheden en kwaliteiten nodig zijn om in het ‘nieuwe jasje’ te kunnen functioneren. Ook ligt er een plan hoe jullie hierin willen blijven leren, evalueren, bijstellen en elkaar scherp houden om het doel en gewenste resultaten te bereiken.